Valkyrjen


Losje Valkyrjen, Hamar

 

Losje Valkyrjen Hamar, er en sammenslutning av Søstre som ønsker å oppnå et felles mål, og som derfor innordner seg i en Orden med spesielle Ordensregler.

Losje Valkyrjen inngår under paraplyen til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors (RHK).

 

Losje Valkyrien HamarLosje Valkyrjen i Norge ble stiftet i 1948 og arbeider i 3 grader.

Losjen er bygget opp over to motsetninger: Kristen tro og Norrøn mytologi.

Vår Losje baserer sitt arbeid på verdier som er grunnleggende for alle mennesker, og for å fremme opplysning og god moral ved å arbeide for Søstrene. Formålet er å gi Søstrene del i et trygt og tillitsfullt Søsterskap.

For å bli medlem må du være fylt 25 år og være norsk statsborger.
 

 

Mål for våre Søstre

Et av målene for Søstrene er å forsøke å bli bedre medmennesker, som kjennetegnes av positivitet og nestekjærlige handlinger.

 

Dette skal ikke bare gjelde utad i samfunnet, men i særlig grad innad i ens egen familie og blant Søstrene.

Det er en viktig og bindende avgjørelse å ville bli medlem av vår Orden.

Dersom dette skulle være av interesse for deg, da er du velkommen som søker til et Søsterskap i Losje Valkyrjen til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.

 

Ønsker du å få vite mer om oss, kontakt Inger Bringedal, tlf 938 89 760, e-post: ingerbringedal@gmail.com