Tempel Ridder Ordenen


Tempel Ridder Ordenens historie

 

Tempel Ridder OrdenenTempel Ridder Ordenen har sin opprinnelse i USA. I 1842 ble ordenen stiftet i New York, og President Abraham Lincoln var medlem. Ordenen fikk et gjennomarbeidet rituelt gradssystem delvis inspirert av ritualene til Frimurerne og Odd Fellow. Første Tempel i Norge ble etablert i 1922 i Arendal. Hva kjennetegner Tempelriddere? Svaret på dette er like mangfoldig som å gi et svar på hva som er det gode liv. Det er egentlig bare et lett gjenkjennelig fellestrekk, og det er menn som trives og finner seg til rette i et rusfritt miljø bygd på kristne verdier. Blant tempelridderne finner du menn fra alle yrker og profesjoner. Mange er på ulike måter engasjert i frivillig arbeid i sine lokalsamfunn. Raushet og vilje til å støtte og hjelpe andre er verdier som Ordenen legger stor vekt på. Formålet med ritualene, seremoniene og undervisningen er å hjelpe den enkelte til å utvikle sin personlighet og integritet ut fra de fire grunnverdier:

♦ Sannhet
♦ Kjærlighet
♦ Renhet
♦ Troskap

Dette skjer gjennom et gradssystem med tilsammen 12 grader. Hver grad gir en fordypning i Ordenens ideologi og budskap. Hensikten med det som skjer i templet er å veilede og utvikle medlemmene til selvstendig tenking om sentrale verdispørsmål. Ordenens oppgave er å samle ærlige og plikttro menn til arbeid i det godes og sannhetens tjeneste, til eget, familiens og samfunnets gagn gjennom sannhet, kjærlighet, renhet og troskap.