RHK Norden


Riddere av Det Hvite Kors

Riddere av Det Hvite Kors NordenOrdenen Riddere av Det Hvite Kors (R.H.K.) ble i Norge stiftet i 1902.

Ordenen arbeider i 33 Grader, og er en lukket esoterisk orden.

På den kristne etikks grunnlag skal Brødrene veiledes i deres Ordensarbeid og i deres daglige liv.

Troen på en Høyere Styrelse og nestekjærlighetens bud, skal stå som sentral Ledestjerne.

Med Broderskapets inderlig forenende bånd, oppofrende nestekjærlighet, høvisk oppførsel og vesen, skal Brødrene hegne om hverandre og sine medmennesker.

Brødrene oppfordres til å arbeide for selvforedling og bidra til Ordenens utvikling og vekst.

Som Brødre kan opptas menn med nordisk statsborgerskap og forankring i den kristne etikk.

R.H.K. har et godt studietilbud. Studier for de ulike Grader, foregår i samtalegrupper.