Priser


Type arrangement:

Weekend  (pr. dag)

 

Andre arrangementer fra ca. kl. 11.00 – 24.00

Utleiepriser:

kr. 4.100,- (tillegg kr. 1000,- for tilgang til lokalet dagen før)

 

Etter avtale

I tillegg til leiepriser kommer  utgifter for renhold. Dette blir etterfakturert i henhold til medgått tid.