Pastos og Nemeton


Losjene Pastos og Nemeton

 

Losjene Pastos og Nemeton er underlagt Den Norske Druidorden. Ordenen arbeider for menneskets utvikling gjennom toleranse og brorskap som strekker seg over sosiale og nasjonale grenser.
Den forsøker å skape en mer harmonisk livsutfoldelse for Ordenens enkelte medlemmer. I vår Orden vil du finne vennligsinnede, åpne og hjelpsomme menn fra forskjellig yrker og alle aldre.

Losje Pastos HamarLosjen er ikke bare stedet for utvikling av de ideelle interesser i en atmosfære av fred og harmoni, men også stedet for hyggelig omgang og uanstrengt, kameratslig samvær.

Å være Druid er å få virkeliggjort og utviklet noe av det beste i en selv.

 

 

Losje Nemeton HamarTo av Ordenens losjer holder til i Losjehuset Ajertun, det er losje Pastos som ble stiftet 23.oktober 1971 og losje Nemeton med stiftelsesdag 22.september 2001.