Ordener og Losjer


Om ordener og losjer

Vi lever i en tid da hverdagen vår er preget av stress, statusjag, av redsel for ikke å strekke til. Hele tiden kjenner vi tidsklemma holde fast i oss. Vi raser forbi våre medmennesker uten tid til å veksle ord med dem. Hverdagen styrer livet vårt, ikke vi.

Så en dag sier vi stopp, jeg vil ikke mer. Jeg vil ha livet mitt tilbake og styre det selv.

Da kan det å søke medlemskap i en losje, være en hjelp. Da kommer en sammen med andre som har gjort det samme valget. Sammen kan en søke balansen i livet.

En losje er den lokale enheten til en Orden.

Orden

En Orden var opprinnelig en gruppe mennesker som slo seg sammen for å finne svar på de store spørsmålene. Hvorfra. Hvorfor og Hvor hen? I den moderne Orden er målet mer blitt å hjelpe medlemmene til å få orden på livet sitt, styre det slik at en får fred med seg selv. Dette skjer i et felleskap av brødre som er ute på den samme vandringen. Losjemedlemmene kaller hverandre brødre og søstre for herre- henholdsvis damelosjene.

Losje

En Losje er en mindre enhet i en Orden. I losjen søker en med enkle, godt kjente midler å skape fred og harmoni mellom og i brødrene. Dette gjøres ved ord, musikk, stillhet og ro til meditasjon. Noen kaller det å ha et møte med seg selv der en blir mer kjent med seg selv. Forstår en seg selv, forstår en kanskje andre mennesker også? Prosessen styrer du selv.

Losjehuset Ajertun er møtestedet for en rekke slike losjer, både for kvinner og menn.