Historien om Ajertun


Landhandleri-Hedmarken

Landhandleri Hedmarken – Foto: Normann

Losjehuset Ajertun

ligger i Aluveien 72 på Hamar. Dette er i krysset Aluveien – Vognvegen. Aluveien gikk fra gammelt av til kommunen Furnes som i dag er en del av Ringsaker kommune. Det var midt på 1920 tallet at det store huset i tre ble oppført med to fulle etasjer. Eiendommen ble overtatt av P.A. Berg som etablerte sin forretning i første etasje, mens han hadde leilighet i etasjen over. På denne tiden gikk Aluveien så nær forbi bygningen at man nesten kunne stå i vinduet å betjene forbipasserende kunder. Mot slutten på 1960 tallet ble det satt opp ei brakke på naboeiendommen rett på den andre sida av Vognvegen, og der var Knudsens matsenter. I dag (2014) er det igjen en matbutikk der.

 

1970 og 1980 tallet

Utover på 1970 tallet hadde Hamar kommune overtatt eiendommen, og Ajertun ble brukt til ulike foreninger og klubber. Det var et betydelig behov for innvendig oppussing, og det ble utført et stort innvendig oppussingsarbeid blant annet ble det laget en stjernehimmel ved at det innvendige taket i andre etasje ble hevet.

Tempelridderne (TR) kjøpte Ajertun på begynnelsen av 1980 tallet. Dette kom til gjennom et makeskifte med kommunen.

Spisesalen er dekket for selskap

Spisesalen i første etasje

1990 tallet og frem til 2010

TR eide og drev huset til egen virksomhet og til diverse utleie blant annet til forskjellige andre losjer. Tidlig på 2000 tallet var flere losjer som hadde tilhold i Odd Fellow lokalet i Østregate på jakt etter nye lokaler som de fortrinnsvis eide selv. I 2009 signaliserte Tempelridderne at de kunne tenke seg å selge Ajertun, og de så aller helst at huset fortsatt primært ble brukt til losjevirksomhet. Aktuelle eierlosjer var St. Olav XVI, Pastos og Nemeton. Våren 2010 opprettet de tre losjene et interimsstyre, og eiendommen ble overtatt av et nystiftet aksjeselskap samme sommer. Fra da av fikk huset navnet Losjehuset Ajertun. Før åpningen i midten av august ble det utført en del nødvendig oppussingsarbeid innvendig. Blant annet ble kjøkkenet utvidet. Etter oppussingen er det plass til omlag 70 personer i spisesalen i første etasje.

Det viste seg snart at losjehuset også trengte til utvendig vedlikehold, og et større vedlikeholdsarbeid ble igangsatt på dugnadsbasis våren 2013. Første fase av dette arbeid ble avsluttet på sensommeren samme år.