Dara


Birgitta losje

…ble innstiftet i 1984.

Birgitta losjen har sitt utspring i det druidiske miljø i Norge, representert av Druidordenen, som er utbredt i de skandinaviske land og i England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand.
BIRGITTA er en irsk skytshelgen av keltisk opprinnelse. Det er fra overleveringer om henne og hennes leveregler losjens læreverk er bygget opp.

Birgitta losjenBirgitta losjen har losjer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og har nå tatt opp de første søstrene på Island.
En Birgitta losje ledes av valgte embetssøstre, seks i tallet, for en to-årsperiode.

Som søstre kan opptas kvinner som har fylt 25 år og innehar sine statsborgerlige rettigheter.
Birgitta losjens grunnprinsipper er : Vennskap over landegrenser, rettferdighet, velgjørenhet og menneskekjærlighet.

Losjens formål er egenutvikling. Tryggheten i søsterskapet bidrar til egenutvikling. Losjen er et sted man er sammen med likesinnede som har samme mål: Å utvikle seg til et bedre menneske, – et bedre medmenneske.

Losje DARA, Hamar, er Birgittalosje nr. 1.